Siedziba

Adres rejestrowy:

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
3 Maja 27/31
81-364 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 661 35 41, 58 621 80 98

faks: 58 621 80 98

e-mail: kon...@gdyniapozarzadowa.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Typ placówki:

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) powstało w marcu 1996 r. i stanowiło referat Biura Prezydenta Miasta Gdyni.
Od dnia 1 lipca 2015 roku dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie In Gremio i Stowarzyszenie Ovum przejęły - na drodze otwartego konkursu - prowadzenie GCOP.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz Gdynian mogą korzystać z lokalu, adresu korespondencyjnego, otrzymują bezpłatne konsultacje z zakresu prawa, księgowości i spraw związanych z bieżącym prowadzeniem działalności ngo, wsparcie w tworzeniu projektów, a także mogą uczestniczyć w szkoleniach o różnej tematyce, dostosowanej do zgłaszanych potrzeb.

W ramach GCOP funkcjonuje również Gdyńskie Centrum Wolontariatu, którego ideą jest propagowanie działań wolontarystycznych na rzecz mieszkańców i wspieranie lokalnych zadań.

GCOP to także swego rodzaju galeria - miejsce ekspozycji prac artystycznych (malarstwo, fotografia) lokalnych twórców - przedstawicieli organizacji i ich podopiecznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- wsparcie lokalowe, techniczne
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy