Siedziba

Adres rejestrowy:

Biuro Porad Obywatelskich
Szajnochy 12
50-076 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 71 344 84 39

faks: 71 344 84 39

e-mail: b...@bpo.wroclaw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000061127

REGON: 93270443200000

NIP: 897-16-64-669

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000061127. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Biuro Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich (BPO) świadczy bezpłatne porady dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
Oprócz prowadzenia indywidualnego poradnictwa BPO zajmuje się:
- udzielaniem wszechstronnej informacji i konsultacji na temat tworzenia i zasad funkcjonowania placówek zajmujących się poradnictwem obywatelskim
- pozyskiwaniem aktów prawnych i innych materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich
- współpracą z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

BPO we Wrocławiu od kilku lat jest wiodąca organizacją w sieci pod względem ilości przyjęć. Biuro świadczy usługi dla osób:
- pozostających bez zatrudnienia, pobierających renty, zasiłki, emerytury lub nie posiadający stałych źródeł utrzymania
- pozostających w niedostatku lub dotkniętych przejściowymi trudnościami finansowymi
- pochodzących z rodzin dotkniętych patologią społeczną (przemoc, uzależnienia)
- napotykających na trudności w komunikowaniu się z ludźmi
- pozostających w konflikcie z rodziną, innymi osobami lub instytucjami
- które są ofiarami negatywnych wydarzeń losowych
- zgłaszających przypadki naruszania praw obywatelskich lub funkcjonowania tzw. "złego prawa".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Związek Biur Porad Obywatelskich

Ludzie

Liczba członków: 20

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy