Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Okręgowy w Sławnie
Tuwima 16
76-100 Sławno

Gmina: Sławno

Powiat: sławieński

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 508 623 098

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 05032434700042

NIP: 499-03-37-082

Rok powstania: 1989

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Okręgowy w Sławnie

Oddział Okręgowy Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Sławnie prowadzi szeroką działalność integracyjno-rehabilitacyjną na rzecz chorych na padaczkę i innych środowisk osób niepełnosprawnych na terenie woj.pomorskiego i zachodniopomorskiego np. Bank Żywności, imprezy integracyjne, kursy tańca, wycieczki, turnusy itp.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Barbara Romanowska
Skarbnik Oddziału

Andrzej Marzec
Sekretarz Oddziału

Jadwiga Grochowalsksa
Prezes Oddziału

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy