Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Pomocy Samotnej Matce "Pro-Vita" w likwidacji

61-861 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000021603

REGON: 63029523000000

NIP: 778-11-76-179

Rok powstania: 1990

Wizytówka

Fundacja Pomocy Samotnej Matce "Pro-Vita" w likwidacji

Misja
Celem działalności Fundacji Pomocy Samotnej Matce jest udzielanie szeroko pojętej pomocy matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci, znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej, lokalowej i materialnej.
Fundacja obejmuje także pomocą rodziny pełne, wielodzietne, potrzebujące naszej opieki, porady, pomocy rzeczowej lub żywnościowej.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie rewalidacji i resocjalizacji matek w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Prowadzone działania
System wyspecjalizowanego poradnictwa (prawnik, lekarz, psycholog, doradca zawodowy) i praca socjalna z rodziną niepełną.
Grupa wsparcia dla samotnych matek (program "Razem - Raźniej").
Programy wsparcia rzeczowego dla rodzin znajdujących się w krytycznej sytuacji materialnej ("Wewnętrzny Bank Żywności" oraz program "Pomóżmy sobie nawzajem").
Program edukacyjny dla samotnych matek.
Program "starszy brat starsza siostra" dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Domy i schroniska dla rodzin niepełnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej (przemoc, bezdomność).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy