Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" - Małopolski Oddział w Krakowie
Osiedle Sportowe
31-965 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 12 644 34 17

faks: 12 644 34 17

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 01030735700170

NIP:

Rok powstania: 1995

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" - Małopolski Oddział w Krakowie

Misja
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, propagowanie oraz wspieranie różnych form rehabilitacji i rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych upośledzonych umysłowo, reprezentowanie sportu polskiego dla niepełnosprawnych wobec władz Rzeczpospolitej Polskiej.

Prowadzone działania
Organizacja szkolenia niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży, uczniów, absolwentów szkół specjalnych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, szkolenie sportowców, organizacja zawodów wojewódzkich i regionalnych w sporcie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 234

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy