Siedziba

Adres rejestrowy:

Krajowe Stowarzyszenie Brasławian
Mickiewicza 10
10-550 Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

REGON: 51035673600000

NIP:

Rok powstania: 1995

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Krajowe Stowarzyszenie Brasławian

Pomoc Polakom na Białorusi i na Brasławszczyźnie:
- pozyskanie podręczników i przekazywanie odzieży
- przyjmowanie dzieci na kolonie lub obozy
- wydanie książki o Brasławszczyźnie
- opieka nad żyjącymi Polakami za granicą
- stypendia dla uczącej się młodzieży
- pielęgnacja grobów i cmentarzy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy