Siedziba

Adres rejestrowy:

Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach
Jagiellońska 42a
25-606 Kielce

Gmina: Kielce

Powiat: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 41 345 38 40

faks: 41 345 38 40

e-mail: raj...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000029969

REGON: 29060680600000

NIP: 959-13-36-623

Rok powstania: 1984

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000029969. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach

Do najważniejszych celów Klubu należy:
- tworzenie bezpiecznego miejsca w Kielcach dla osób z problemem alkoholowym,
- organizowanie spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie Dnia Dziecka, Mikołaja, Daru Serca z paczkami do szpitala dziecięcego, udział w konkursach, turniejach tenisa stołowego , brydża, piłki nożnej, zawodach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach, wycieczkach, pielgrzymkach do Kałkowa, Częstochowy, Lichenia, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i innych miejscowości,
- promocja wolontariatu,
- uczenie kultury życia bez alkoholu,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, udział w konferencjach, szkoleniach, na temat przemocy, uzależnieniach, profilaktyki uzależnień itp,
- organizowanie zajęć, pogadanek, wykładów psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej dla członków Klubu, dzieci, i ich rodzin,
- dyżurowanie przy telefonie interwencyjnym (zaufania) - 41 345 38 40 - w godzinach otwarcia,
- utworzony został punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, obsługiwany przez profesjonalnego terapeutę, grupy edukacyjne, wsparcia,
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, a w nim warsztaty, zajęcia edukacyjne, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, socjalne, prawne, kurs pierwszej pomocy, kurs komputerowy, zajęcia aktywizujące, wspierające założenie spółdzielnie socjalnej,
- organizujemy obozy profilaktyczno-edukacyjno-rehabilitacyjne dla członków klubu, sympatyków i ich rodzin w Murzasichle, Poroninie, Małym Cichym,
- prowadzimy grupy wsparcia dla osób zaczynających abstynencję po terapii - "dom w połowie drogi"...,
- wydajemy corocznie Biuletyn Informacyjny o naszej działalności.

Celem naszego Klubu jest pomoc osobom cierpiącym na chorobę alkoholową i ich rodzinom wyrwać się z dramatycznego kręgu uzależnienia i współuzależnienia.
- od 5 lat prowadzimy świetlicę środowiskową, socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, przy pomocy ze strony GKRPA i MOPRu. Organizujemy szereg akcji społecznych, grupy wsparcia, zajęcia profilaktyczne w szkołach, przez przygotowanych do tego typu zajęć członków i sympatyków klubu, zajęcia prowadzone są w ramach wolontariatu,
- rok rocznie organizujemy festyny profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i powitania wakacji, na zakończenie wakacji,
- w ramach Stowarzyszenia od sierpnia 2007 roku działa Klub Integracji Społecznej, mający na celu pomoc osobom będącym po terapii.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 120

Zarząd

Jerzy Stachurski
Sekretarz

Magdalena Karcz
Zastępca prezesa

Krzysztof Kutnowski
Prezes

Grzegorz Subocz
Członek

Jakub Grzegorzewski
Skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy