Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Ziarno"
Grzybów 1/2
09-533 Grzybów

Gmina: Słubice

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 24 277 89 63, 606 805 900

faks: 24 277 89 63

e-mail: zia...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000141557

REGON: 61026129200000

NIP: 971-03-17-395

Rok powstania: 1995

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Ziarno"

Misją Stowarzyszenia Ziarno jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez różnorodne programy edukacyjne. Kierujemy nasze programy do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz różnych grup społecznych i zawodowych, zwłaszcza do rolników, konsumentów, nauczycieli przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych.

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia to:
1. Działanie na rzecz harmonii w środowisku przyrodniczym, stosunkach społecznych i ekonomicznych,
2. Tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju człowieka w duchowości chrześcijańskiej z otwartością i poszanowaniem innych tradycji,
3. Tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej,
4. Promocja zdrowia, przeciwdziałanie nałogom degradującym człowieka oraz działania dla zachowania zdrowia, działalność charytatywna dla osób uzależnionych,
5. Stwarzanie warunków rozwoju miejscowej kultury oraz wymiana kulturalna z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
6. Działania na rzecz integracji środowiska z osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi, działalność charytatywna na rzecz tychże osób,
7. Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,
8. Działalność charytatywna na rzecz osób z rodzin zagrożonych społecznie i ekonomicznie,
9. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętymi celami Stowarzyszenia.

Obecnie działalność Stowarzyszenia skupia się wokół pięciu głównych obszarów:
1. Programy dla dzieci i młodzieży wiejskiej (warsztaty ekologiczne, artystyczne, teatralne, obozy, plenery, program stypendialny, wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, wolontariat),
2. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta w gospodarstwie ekologicznym o ośrodku Stowarzyszenia w Grzybowie (praktyczne poznawanie rolnictwa i życia na wsi),
3. Edukacja dorosłych mieszkańców wsi (kursy szkoły ludowej, seminaria, szkolenia, konferencje),
4. Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego (seminaria krajowe i międzynarodowe, wizyty studyjne i publikacje dla rolników ekologicznych),
5. Rozwój i integracja społeczności lokalnej (wydawanie prasy lokalnej, uroczystości i spotkania integrujące).
Programy te realizujemy stosując różne formy dopasowane do tematu oraz grupy odbiorców, oprócz wymienionych form są to także wydawnictwa i publikacje tematyczne.
Działamy - w zależności od tematyki i grupy odbiorców - zarówno na terenie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Stowarzyszenie Ziarno promuje rolnictwo ekologiczne, uczestniczymy w kampanii "Polska wolna od GMO", prowadzimy edukację ekologiczną, kulturalną, artystyczną dla dzieci i młodzieży, organizujemy kursy szkoły ludowej dla dorosłych mieszkańców wsi, działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez lokalną prasę "Wieści znad Wisły" i uroczystości np. "Święto Michała".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

warsztaty edukacyjne w ośrodku Stowarzyszenia

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, Centra Aktywności Lokalne CAL, Koalicja na rzecz Rolnictwa Ekologicznego. International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM.

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy