Siedziba

Adres rejestrowy:

Regionalne Centrum Trzeźwości "Maksymilian" w Łęcznej
Jaśminowa 4
21-010 Łęczna

Gmina: Łęczna

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 462 94 99

faks:

e-mail: rct...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000031417

REGON: 43228783700000

NIP: 713-26-85-493

Rok powstania: 1988

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Regionalne Centrum Trzeźwości "Maksymilian" w Łęcznej

Stowarzyszenie jest jednym z realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne cele działania to: ochrona i promocja zdrowia, uczenie kultury życia bez alkoholu, przeciwdziałanie patologiom społecznym,prowadzenie programów edukacyjno-profilaktycznych, samokształcenie indywidualne i grupowe, propagowanie idei trzeźwości poprzez organizacje alternatywnych form spędzania wolnego czasu,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży, udzielanie informacji osobom spoza Centrum w kwestii leczenia odwykowego,pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Z pomocy Centrum corocznie korzysta około 600 osób. W każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 18.00-20.00 działa punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Trzy razy w tygodniu spotykają się grupy samopomocowe AA (środa godz. 17.00-19.00, niedziela godz. 9.00-11.00) i AL-Anon (poniedziałek godz. 17.00-19.00). Stowarzyszenie realizuje zadania zlecone w formie wsparcia przez Gminę Łęczna oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Od kilku lat jesteśmy organizatorem "Łęczyńskiego Dnia Trzeźwości, w ramach którego organizujemy Forum Trzeźwości pn. "Wdzięczni za trzeźwość" z udziałem władz, miasta, powiatu, przedstawicieli PARPA, Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, MOPS, PCPR, pedagogów i psychologów szkolnych, członków zaprzyjaźnionych stowarzyszeń abstynenckich oraz bezalkoholowe bale z okazji rocznicy powstania stowarzyszenia. Kolejnym działaniem są wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Ruchu Trzeźwościowego oraz na Rodzinny Ogólnopolski Abstynencki Spływ Kajakowy po Krutyni.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy