Siedziba

Adres rejestrowy:

Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Wieżyca 1
83-315 Szymbark

Gmina: Stężyca

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 684 38 14

faks: 58 684 38 01

e-mail: wie...@kul.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000215377

REGON: 19309040100000

NIP: 589-18-26-387

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Misja
Statut KUL-u określa, że podstawowym celem jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza, gł. przez przygotowanie osób dorosłych do aktywnego udziału w życiu publicznym i zawodowym. Głównym celem działalności dydaktyczno - wychowawczej KUL-u jest kształtowanie nowoczesnego - posiadającego szerokie horyzonty umysłowe człowieka - bogatego w wiedzę i życzliwego w stosunku do innych. Z jednej strony chcemy zaszczepiać w naszych słuchaczach szacunek dla własnych korzeni, gdyż w nich zawarte są podstawowe treści pomocne w kształtowaniu własnej tożsamości. Z drugiej zaś - pragniemy, aby wychowankowie KUL-u byli w pełni przygotowani do podejmowania wszelkich wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Działalność programowa KUL-u skupia się głównie wokół:
- edukacji obywatelskiej
- etnicznej edukacji kulturalnej,
- edukacji ekologicznej,
- kursów językowych (doskonalenie j. angielskiego),
- szkoleń komputerowych,
- kursów informacji i komunikacji,
- europejskiej współpracy w zakresie edukacji dorosłych.
Wiele prowadzonych w KUL-u zadań ma już wieloletnią tradycję należą do nich m.in.:
- seminaria i warsztaty kaszubskiej sztuki i rękodzieła (malarstwa na szkle, tkactwa, obrzędowości dorocznej, garncarstwa),
- kursy z zakresu małej przedsiębiorczości i agroturystyki,
- Międzynarodowa Konferencja nt. "Uniwersytety ludowe a integracja Europy",
- Międzynarodowa konferencja nt. "Wieś pomorska, a Unia Europejska. Społeczno-Ekonomiczno edukacyjne szanse i wyzwania",
- sympozja polonii pomorskiej,
- kursy dla nauczycieli doskonalące znajomość i metodykę nauczania języka angielskiego,
- "ZIELONA AKADEMIA" - Podyplomowe Studium Ochrony Środowiska dla nauczycieli,
- seminaria i kursy dziennikarskie,
- plenery twórców ludowych i nieprofesjonalnych,
- obozy studyjne dla szkół "tydzień z regionem",
- międzynarodowe seminaria i konferencje dot. wymiany doświadczeń w zakresie edukacji dorosłych,
- kursy komputerowe: podstawowe i zaawansowane z wykorzystaniem internetu i intranetu,
- międzynarodowe spotkania "Pojednanie - Porozumienie - Przyjaźń".

Prowadzone działania
Projekt pt. "Uniwersytet Ludowy - Szkoła dla życia" (przyjęty do realizacji przez KE w ramach programu Socrates - Grundtvig w 2001r., który zakończy się we wrześniu 2002r.) ma zadanie wypracowanie koncepcji kształcenia dorosłych, która ma celu zaangażowanie osób z grup wykluczonych w taki sposób by mogły one brać czynny udział w życiu społecznym, stanowić jego integralną, a nie marginalną część piszemy wnioski o dotacje do różnych instytucji. Nowa koncepcja edukacyjna oparta na analizie tradycji uniwersytetów ludowych i dziedzictwa edukacji dorosłych w Polsce, Danii, Szwecji i Niemiec oraz uwzględniająca wyniki badań potrzeb edukacyjnych osób z grup wykluczonych (w czterech uczestniczących w projekcie krajach) zostanie zastosowana w "Szkole dla Życia". Poza tym projekt ten już pozwolił na określenie potrzeb edukacyjnych mieszkańców wsi pomorskiej w ramach przeprowadzanych badań potrzeb edukacyjnych.
Drugi Projekt pt. "Europejski Przystanek do Edukacji i Informacji" realizowany w ramach Programu KE PHARE (który zakończy się we wrześniu 2003r.) przez KUL we współpracy z ekspertami z Ośrodka Doradztwa Rolniczego i rolnikami z terenu Powiatu Kartuskiego pozwoli na wykorzystanie przez "Szkołę dla Życia" wypracowywanego systemu informacji dla mieszkańców wsi powiatu kartuskiego. System będzie miał charakter łącznika - pomostu pomiędzy instytucjami z otoczenia edukacyjno-informacyjnego a mieszkańcami wsi. Ta funkcja pomostowa projektu umożliwi dotarcie z informacją o procesie integracji polskiej wsi ze strukturami UE bezpośrednio na wieś, w atrakcyjnej formie: 24 tablic informacyjnych "Przystanek do informacji" (ustawionych w 24 wsiach Powiatu Kartuskiego), 24 spotkań informacyjnych i 16 edukacyjnych oraz akcji medialnej w "Naszym Tygodniku Kartuskim".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

siłownia wiatrowa

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

pobyt w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Starbieninie i Wieżycy

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy