Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój

Gmina: Rabka-Zdrój

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 18 267 60 60 wew. 331, 18 267 60 60 wew. 342

faks: 18 267 60 60 wew. 331

e-mail: poc...@ptwm.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000064892

REGON: 00128074000000

NIP: 735-00-27-693

Rok powstania: 1987

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000064892. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Misja:
Wszechstronne działanie na rzecz chorych na mukowiscydozę, podnoszenie wiedzy o chorobie i sposobach rehabilitacji chorego, poprawa jakości życia chorego, pomoc socjalna.

Prowadzone działania:
- pomoc w zakupie leków, suplementów diety, sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych na mukowiscydozę
- prowadzenie indywidualnych subkont dla chorych
- opłacanie i organizacja domowej rehabilitacji dla chorych na mukowiscydozę
- pomoc w opłacaniu przeszczepów płuc w ośrodkach zagranicznych i organizacja pobytu w trakcie przeszczepu płuc chorego za granicą
- prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego
- wsparcie socjalne dla rodzin chorych w trudnej sytuacji materialnej
- prowadzenie bezpłatnego poradnictwa socjalno-prawnego, psychologicznego i medycznego
- pomoc psychologiczna - prowadzenie warsztatów i grup wsparcia psychologicznego
- działalność edukacyjna - organizacja ogólnopolskich i regionalnych szkoleń i warsztatów dla rodziców chorych, pielęgniarek i nauczycieli
- działalność wydawnicza - regularne wydawanie czasopisma dla chorych, poradników, ulotek i in. materiałów edukacyjnych o chorobie
- działalność popularyzatorska - organizacja kampanii informacyjnych w mediach
- wsparcie ośrodków medycznych leczących chorych na mukowiscydozę
- reprezentowanie interesów chorych na mukowiscydozę w kontaktach z władzami RP.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

1 oddział terenowy - Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Oddział Gdański

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 967

Zarząd

Anna Kobyłecka
członek zarządu

Waldemar Majek
skarbnik

Olena Krawczuk-Chojnacka
sekretarz

Andrzej Pogorzelski
wiceprezes

Dorota Hedwig
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy