Siedziba

Adres rejestrowy:

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Św. Wojciecha 5
45-023 Opole

Gmina: Opole

Powiat: Opole

Województwo: opolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 77 453 96 75

faks: 77 453 96 75

e-mail: tow...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000033786

REGON: 53185696800000

NIP: 754-26-77-234

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000033786. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Misja:
- WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
- Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.
- Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.
- Budzenie wrażliwości społecznej i środowisk do działania na rzecz niepełnosprawnych.
- Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp.
- Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:
1. Głównym programem jest przygotowanie się do już IX-tych Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i Paraspartakiady we współpracy z Urzędem Miasta Opole oraz MOPR w Opolu.
2. Programy w zakresie integracji, kultury, sportu, turystyki.
3. Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem na terenie województwa i województw ościennych (Katowickie - dawne woj. wrocławskie - uczestnictwo w kampaniach).
5. Współpraca z PFRON Oddział Opole.
6. Współpraca z palatynatem Nadrenii.
7. Organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych osób niepełnosprawnych, indywidualnych i organizacji (wojewódzkie).
8. Przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych (wojewódzkie).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 600

Zarząd

Danuta Galiniewska
skarbnik

Czesław Smyk
sekretarz

Jan Skowron
wiceprezes

Władysław Sztefic
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy