Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach
Sokołowska 37 lok. 1,3,4
08-110 Siedlce

Gmina: Siedlce

Powiat: Siedlce

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 25 644 76 90, 25 640 70 29

faks: 25 644 04 94

e-mail: bi...@twp.siedlce.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000143205

REGON: 71043605000000

NIP: 821-11-60-549

Rok powstania: 1996

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach

Misja:
1. Popularyzacja kształcenia wśród społeczeństwa.
2. Krzewienie idei społeczeństwa oświeconego, wykształconego.
3. Umożliwianie dokształcania,uzupełniania kwalifikacji osobom zainteresowanym.

Prowadzone działania:
Towarzystwo prowadzi Liceum Ogólnokształcce, Szkołę Policealną, Technikum dla Dorosłych.Organizuje między innymi kursy pielęgniarskie,komputerowe, BHP,zabezpieczenia przeciwpożarowego, rolnicze. Od 1995 roku do 2005 Towarzystwo zapewniło ofertę edukacyjną około 10 tysiącom słuchaczy.
Towarzystwo posiada Akt Akredytacyjny wydany przez Kuratorium Oświaty, a także polecane jest przez Urząd Pracy w Siedlcach bezrobotnym chcącym uzupełnić swoje wykształcenie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy