Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA"
Rewolucji 1905 r. 9
90-273 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba na parterze.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 42 661 80 52

faks: 42 682 60 40

e-mail: fun...@krwinka.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000165702

REGON: 47127939400000

NIP: 729-17-34-146

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000165702. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA"

Fundacja „Krwinka” rozpoczęła działalność w 1996 roku. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000165702).
Jest organizacją działającą na terenie całej Polski. Jej nadrzędnym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym oraz klinikom i oddziałom onkohematologii dziecięcej w całym kraju.

Działalność Fundacji „Krwinka” opiera się na realizacji celów statutowych w ramach następujących programów:

1. Program „Pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz ich rodzinom”, który obejmuje:

1) wszechstronną pomoc dzieciom i ich rodzinom (finansową i niefinansową):
a ) indywidualną pomoc dzieciom chorym, w tym: zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z leczeniem dziecka, refundację kosztów leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, refundację pobytu rodziców/opiekunów dziecka w szpitalu/hotelu przyszpitalnym, refundację kosztów przejazdów dzieci na trasie dom-klinika, pomoc społeczna/socjalna;
b) wypełnianie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od terapii nowotworowej poprzez organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć: czytanie książek, malowanie, gry i zabawy;
c) wspomaganie procesu leczenia pacjentów Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii USK nr 4 w Łodzi poprzez organizowanie zajęć artystycznych i spektakli teatralnych oraz imprez okolicznościowych takich jak: Walentynki, Tłusty Czwartek, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Gwiazdka, podczas których dzieci otrzymują upominki;
d) integrację dzieci chorych ze zdrowymi podczas organizowanych wydarzeń o charakterze kulturalno - rozrywkowym takich, jak: coroczne „Zjazdy Pacjentów Wyleczonych oraz w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej”, „Dzień Dziecka z Krwinką”;
e) wspieranie rodzin, które znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej z powodu choroby dziecka poprzez tworzenie grup wsparcia psychologicznego i życiowego, szczególnie dla rodziców;
f) pomoc prawną, w tym: udzielanie informacji i porad prawnych w zakresie objętym działalnością Fundacji, sporządzanie projektów pism procesowych dotyczących dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych;
2) organizowanie letnich turnusów wypoczynkowo - rehabilitacyjnych dla dzieci onkologicznie chorych wraz z rodzicami:
a) w miejscowości Grotniki k/Łodzi , dla dzieci w trakcie intensywnego leczenia - turnusy mające na celu poprawę kondycji fizycznej poprzez wdrożenie rehabilitacji ruchowej, hipoterapii, dogoterapii, sylwoterapii oraz poprawę kondycji psychicznej poprzez rehabilitację psychologiczną, działania pedagogiczne: gry i zabawy, warsztaty, zajęcia terapii manualnej;
b) w miejscowościach nadmorskich , dla dzieci w ostatniej fazie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu; turnusy te obejmują działania grup wsparcia rodziców oraz odrębnie dzieci; mają na celu poprawę stanu psychofizycznego poprzez wdrożenie elementów grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej, a także zajęć o charakterze pedagogicznym (zajęcia integracji zewnętrznej, rekreacja, gry, zabawy, itp.);
3) informowanie społeczeństwa o chorobach onkologicznych i hematologicznych u dzieci, znaczeniu ich wczesnego wykrywania, problematyce środowiska dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej (wydawnictwa, prelekcje);

2. Program „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi hospitalizowanych w klinikach onkohematologii dziecięcej” obejmujący:

1) finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;
2) wyposażenie sal chorych, gabinetów lekarskich, sal zabaw i zajęć szkolnych;
3) modernizację oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej, w tym:
a) finansowanie kosztów remontów bieżących;
b) finansowanie kosztów projektu architektonicznego rozbudowy SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej U.M. w Łodzi. W odrębnym budynku znajdować się będą oddziały onkologii i hematologii dziecięcej, Oddział Jednego Dnia, chirurgia onkologiczna oraz część dydaktyczno-naukowa;
c) sfinansowanie w latach 2010/2011 projektu architektonicznego przebudowy Oddziału V i VI Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej U.M. w Łodzi;

Podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych w programach:

3. Program „Dawca Szpiku”, który obejmuje:
1) edukację społeczeństwa w zakresie chorób onkologicznych i hematologicznych, przeszczepów szpiku, dawstwa szpiku podczas akcji informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa, prelekcje);
2) zachęcanie społeczeństwa do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku;
3) pomoc w rekrutacji dawców szpiku do polskiego Rejestru Dawców Szpiku (we współpracy z wybranym ośrodkiem dawstwa szpiku),
4) finansowanie badań genetycznych (antygenów zgodności tkankowej HLA) potencjalnych dawców szpiku;

4. „Program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy”, obejmujący:
1) podniesienie świadomości społecznej na temat raka szyjki macicy i niebezpieczeństwa zarażenia wirusem HPV poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych z uczniami, rodzicami i osobami zainteresowanymi profilaktyką nowotworową;
2) finansowanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV, który powoduje raka szyjki macicy;

5. Program „Sport to zdrowie” obejmujący:
1) działania profilaktyczne polegające na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom onkologicznym i hematologicznym wśród dzieci i młodzieży;
2) popularyzację działalności Fundacji wśród osób uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz organizację i prowadzenie Sportowych Drużyn „Krwinki” sportowców-amatorów, reprezentujących Fundację podczas imprez sportowych;
3) organizację imprez sportowych lub uczestnictwo w takich przedsięwzięciach przedstawicieli Sportowych Drużyn „Krwinki”;
4) promowanie zdrowia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zabaw ruchowych na powietrzu;

6. Program „Szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi onkologicznie i hematologicznie chorymi”, realizowany w systemie ciągłym, który obejmuje poprawę jakości opieki wolontariuszy nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Szkolenia wolontariuszy „Krwinki” prowadzone są przez psychologów i lekarzy - specjalistów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej.

Ambasadorem Fundacji „Krwinka” jest aktor - Pan Bartosz Opania.


Foundation For Children With Cancer Diseases KRWINKA ("Blood Cell")

„KRWINKA” - („Blood Cell”) Foundation
Fight with a serious disease like cancer, changes our lives and forces us to revalue our priorities. Matters which we have had to deal with so far are pushed into the background, some turn out to be trivial, others - merely urgent. Undergoing numerous medical examinations and treatments, struggling with inconveniencies, pain and our own emotions as well as emotions of our family and friends are a challenge hard to cope with. It’s even more difficult if a patient is a child.

“Krwinka” Foundation (“Blood Cell” Foundation) was established in 1996 on the initiative of parents. Based on personal experiences, the Foundation - since the very beginning - has been responding to the most important needs of the youngest patients of oncologic clinics. Our public benefit organisation focuses on providing help and support to children and hospital units treating youngest patients with oncologic diseases. Such help and support is obviously varied, similarly to how huge the needs of children taken care of by the Foundation are. Foundation activity includes: individual help for children oncologically sick, supporting their families, financing or co-financing of medical equipment (for diagnosing, treatment and rehabilitation) purchasing, modernization of children’s oncology wards and gaining over new marrow donors.

Individual Help for Children and their Families
Individual help for children oncologically sick and supporting their families includes: refunding of ambulatory treatment costs; refunding of transport between clinics and children’s houses costs i.e. train/bus tickets, fuel; refunding of hospital hotels accomodation costs for parents, etc.
In 2008 „Krwinka” Foundation introduced special social programme „HELP FOR CHILDREN AND YOUTH WITH ONCOLOGICAL DISEASES AND SUPPORT FOR THEIR FAMILIES” - programme co-financed by Polish Ministry of Health. In the range of this programme, Consulation and Advisertment Point (CAP) was established, a Support Group coordinated by CAP, and moderated by life consultants was created with teleinformatic platform of nationwide range.

Events and Festivals
During every year Foundation „Krwinka” organizes entertainments, spectacles, meetings and ceremonies for children being hospitalized at oncology wards. the favourite are: St. Valentine Day, Easter, Children’s Day and Christmas accompanied by theatre performances and visits of well-known celebrities like music and stage stars.
SUMMER HOLYDAYS WITH KRWINKA FOUNDATION
Since 2007 „Krwinka” Foundation has been organizing (as the first and only organization in Poland) summer holidays for children with oncologic diseases during medical treatment, i.e. during chemotherapy. 2-week long vacations in small village GROTNIKI (about 30 km from the Clinic), placed in the forest, are the best occasion for children to gather new forces for fighting with disease, and to forget of hospital reality.

One of the most important cyclic events organized by „Krwinka” Foundation yearly, since 2006 is „CONGRESS OF PATIENTS DURING AND AFTER ONCOLOGIC DISEASES”. The Congress allows young people to share their experiences, feelings, making new friendships, meet old and new colleges from oncology wards. It’s also an occasion to meet doctors and professors outside the hospital. And what’s very important - it’s also a meeting for oncology specialists from almost all over the country to share their opinions and experiences. Moreover, thanks to its special meaning, it’s also a meeting for young people with invited music stars and actors, as well as local and country authorities.

Support for Children’s Oncology Clinics
In 2005, the Foundation introduced its original programme entitled “Dawca Szpiku” (Marrow Donor). The programme is realized cyclically in cooperation with local oncology clinics - every few months in different regions of Poland. „Krwinka” Foundation finances genetic examinations, which serve to establish HLA tissue compatibility of people ready to become donors. Moreover, it’s vitally important to introduce the data into the international Bone Marrow Donor Registry (gathering blood samples, introducing and keeping one donor in the Registry costs 250 EUR). Since the First Edition of „Marrow Donor” Programme, polish registry ALF-MDR PL-3 in World Database BMDW in Holland, increased about 3600 new, potential marrow donors.

Volunteers of „Krwinka” Foundation
A child subject to many weeks or even months of treatment needs the presence of kind people who can provide them with emotional support. Some patients come from distant places and in many cases cannot count on the most required presence and support of family - parents, brothers and sisters. In order to meet this need, which plays a vital role in the success of treatment, „Krwinka” Foundation delegates volunteers, who help and spend time with the sick children. Such people are educated to support a child, build positive emotions and hope for successful recovery, as well as organize and spend free time on playing (individually or in a group), reading or simply talking. Volunteers of „Krwinka” Foundation take part in special trainings leading by psychologists and medicine doctors - specialized in oncology. At present there are 40 volunteers who help not only children being hospitalized at Oncology Wards, but they take part in all actions organized by „Krwinka” Foundation (i.e. presentations of Foundation activity at different kind of exhibitions, fairs, conferences etc.).

„Krwinka” Foundation & EU
„I HAVE A CHANCE - developmental programme for Special School Group No. 8 in Lodz”
The main aims of project:
- Additional courses (480 lesson hours) of polish language, mathematics, ITC, and interdisciplinary subjects improving intellectual possibilities of hospitalized children,
- Pedagogical and psychological care and advisertment,
- Adaptation of contents, methods and organization of education for psycho-physical possibilities of children with oncologic diseases by implementation of 9 education programs and their individualization.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

PKD 85.14.F działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 85.14.D działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna;
PKD 92.72.Z działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 55.23.Z miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Jolanta Dumowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Andrzej Głuszak
Sekretarz Zarządu

Beata Zalewska-Szewczyk
Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Budny
Prezes Zarządu

Ireneusz Janusz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy