Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie
Jana Sawy 3
20-632 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 525 57 84

faks:

e-mail: lub...@diabetyk.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00110494800085

NIP:

Rok powstania: 1986

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie

Misja
Reprezentowanie Środowiska diabetyków wobec władz i struktur społecznych. Samopomoc wśród chorych. Organizowanie edukacji diabetyków przez służby medyczne. Integracja środowiska diabetyków. Pozyskiwanie środków na pomoc chorym.

Prowadzone działania
Pomoc w edukacji poprzez kierowanie na szkolenia oraz organizację wykładów lekarzy różnych specjalności, przedstawicieli firm farmaceutycznych.
Prowadzenie Biblioteki z literaturą specjalistyczną i wypożyczalni sprzętu kontrolno-pomiarowego.
Prowadzenie programów umożliwiających wczesne wykrycie cukrzycy.
Prowadzenie strony internetowej dotyczącej cukrzycy i PSD w Lublinie.
Organizacja systematycznych spotkań związanych ze szkoleniem, integracja i wymiana doświadczeń.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 1200

Zarząd

Jadwiga Młynarczyk
Księgowa

Jerzy Witkowski
Sekretarz

Łukasz Walczyński
Wiceprezes

Paweł Flieger
Wiceprezes

Barbara Polikarska
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy