Siedziba

Adres rejestrowy:

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy
Puchacza 8
20-323 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 744 89 47

faks: 81 744 89 47

e-mail: pkp...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00702376000347

NIP:

Rok powstania: 1958

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy

Misja
1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.
2. Prowadzenie świetlicy i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi.
4. Poradnictwo prawne i pomoc prawna.
5. Świadczenie pomocy osobom bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia.
6. Udzielanie pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków i możliwości.
7. Organizowanie i prowadzenie dożywiania.
8. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku.
9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii itp.

Prowadzone działania
Zarząd Okręgowy PKPS w Lublinie zajmuje się dobrowolnym i bezinteresownym niesieniem różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Podstawowe cele działalności Zarząd Okręgowy PKPS realizuje poprzez:
- udzielanie pomocy rzeczowej w formie artykułów spożywczych, odzieży, środków czystości itp.,
- organizowanie takich uroczystości jak Wigilia, Choinka, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, a także kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami,
- prowadzimy dla najmłodszych podopiecznych PKPS pochodzących z rodzin zagrożonych patologiami świetlicę profilaktyczno-wychowawczą oraz pracownię komputerową; w świetlicy prowadzone są zajęcia edukacujne, rozwojowe i terapeutyczne, wspierające rozwój wychowanków,
- aktywnie wspieramy inne akcje charytatywne np.:"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" i organizujemy własne,
- realizujemy projekty finansowane z EFS, które mają na celu aktywizowanie naszych podopiecznych i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Bank Żywności Związek Stowarzyszeń w Lublinie, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Prowadzi współpracę międzynarodową w ramach realizacji projektu @lterEgo PIW EQUAL.

Ludzie

Liczba członków: 300

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy