Siedziba

Adres rejestrowy:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Przechodnia 4
20-003 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 534 61 91

faks: 81 534 61 92

e-mail: e...@eds-fundacja.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000106968

REGON: 43030815600000

NIP: 946-17-71-036

Rok powstania: 1993

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Nasza misja: Pracujemy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między narodami.

Nasza Fundacja powstała w 1993 roku. Realizujemy inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego; współpracy i solidarności między narodami. Udzielamy wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy, w tym szczególnie osobom zagrożonym wykluczeniem. Promujemy i wzmacniamy przedsiębiorczość i innowacyjność, szczególnie młodego pokolenia. Wspieramy procesy demokratycznych przemian na Wschodzie oraz proces świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W swoich działaniach kierujemy się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacniamy idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.


European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation

We work for the benefit of civil society and solidarity between nations.

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation was established in 1993. The Foundation supports all social initiatives that aim at building civil societies, co-operation and solidarity between nations. It seconds the processes of democratic change in Belarus and Ukraine and Poland’s integration with the European Union.

It promotes Lublin and Lublin Voivodeship as the meeting place of different cultures and nations. The Foundation bases its actions on Christian principles. Through education of all generations it enforces the ideas of democracy, self-governance, social market economy, solidarity between nations and cultural understanding beyond all borders.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Grupa Zagranica. EZA.

Ludzie

Zarząd

Piotr Tomczak
Wiceprezes Zarządu

Agata Dziubińska-Gawlik
Wiceprezes Zarządu

Michał Wójcik
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy