Siedziba

Adres rejestrowy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego
Aleja Papieża Jana Pawła II 42
70-415 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 91 433 51 50

faks: 91 434 04 15

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00077601900841

NIP: 851-20-41-621

Rok powstania: 1989

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego

Misja
Cele organizacji:
1. Poprawa warunków socjalno - bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.
2. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów.
3. Reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Prowadzone działania
Dokonania organizacji:
1. Wypracowanie stałych metod pomocy członkom w celu poprawy ich warunków socjalno - bytowych.
2. Umożliwianie uczestnictwa w życiu społecznym.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia - pomiar ciśnienia tętniczego, spacery zdrowotne, taniec relaksacyjny.
4. Zajęcia klubowe - rękodzieło, brydż, szachy, prelekcje tematyczne, wieczorki okolicznościowe.
5. Cykliczne spotkania z policją, których tematem są ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami, grożącymi osobom starszym na jezdni i w domu.
6. Prowadzenie związkowej kasy pogrzebowej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy