Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
Śniadeckich 15
38-200 Jasło

Gmina: Jasło

Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 13 445 87 17, 502 027 736

faks: 13 445 87 17

e-mail: rd...@poczta.fm kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie", Konopnickiej 34B, 38-200 Jasło

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000036699

REGON: 37039287800000

NIP: 685-19-66-208

Rok powstania: 1994

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000036699. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"

Misja:
Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz wyzwolenie inicjatyw w kierunku rehabilitacji i szeroko pojętej integracji, jak również aktywizacji zawodowej oraz maksymalne usamodzielnienie się, które umożliwiłoby powrót do normalnego życia i kształtowania własnej przyszłości.

Prowadzone działania:
1. Cotygodniowe spotkania w hali sportowej gdzie prowadzone są zajęcia ogólno usprawniające, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, turnusy szkoleniowe, wycieczki, okolicznościowe spotkania, kontakty i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
2. Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących życia codziennego, informowanie o przysługujących uprawnieniach, wyszukiwanie i docieranie z informacją do osób zwłaszcza po urazach kręgosłupa.
3. Integracja ze społeczeństwem poprzez organizowanie festynów, turystyczno - nawigacyjnych rajdów samochodowych, aktywny udział w spotkaniach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, opracowanie i wdrożenie programu "Jasło bez barier".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 32

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy