Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pomorski Oddział Regionalny
Mariacka 34 lok. 36
80-833 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 301 12 61, 58 301 47 52

faks: 58 301 12 61

e-mail: tpd...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000208551

REGON: 19309913500000

NIP: 583-20-84-056

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pomorski Oddział Regionalny

Misja
Wszechstronna pomoc dziecku i rodzinie :pomoc prawna, organizacja kół dla rodziców dzieci chorych cukrzyca, celikalia, niepełnosprawnymi ruchowo, białaczka, multiwiscydoza: świetlice, ogniska, wypoczynek dla w/w.

Prowadzone działania
Prowadzimy ogniska środowiskowo-wychowawcze, całodzienna pomoc, dożywianie, pomoc w nauce, wycieczki, pomoc terapeutyczna, świetlice, Dom Wczasów Dziecięcych w Jastrzębiej Górze, wypoczynek specjalistyczny dla w/ dzieci grup dzieci chorych, program długofalowej pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych na terenie miasta Gdańska.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 12000

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy