Siedziba

Adres rejestrowy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
Zofii Nałkowskiej 7A
26-930 Garbatka-Letnisko

Gmina: Garbatka-Letnisko

Powiat: kozienicki

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: kon...@opiekunmedyczny.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000711602

REGON: 36908895400000

NIP: 812-19-19-798

Rok powstania: 2017

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Organizacja zrzesza opiekunów medycznych, działa na rzecz poprawy sytuacji tej grupy zawodowej, promuje zawód, jak również dąży do poprawy całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
- pomoc psychologiczna
- poradnictwo specjalistyczne
- usługi opiekuńcze

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Bartosz Mikołajczyk
prezez zarządu

Krzysztof Tłoczek
wiceprezez zarządu

Agnieszka Rucińska
sekretarz zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Bartosz Mikołajczyk
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy