Siedziba

Adres rejestrowy:

Światowy Ruch Katolików Na Rzecz Ochrony Klimatu

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: nieformalna grupa lub inicjatywa

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Światowy Ruch Katolików Na Rzecz Ochrony Klimatu

MISJA
Łączy nas nasza katolicka wiara i moralny imperatyw przeciwdziałania zmianom klimatu i zwiększenia świadomości na ich temat. Aktywnie zachęcamy do odnowienia naszych relracji ze stworzeniem Bożym, dla obecnych i przyszłych pokoleń.

NASZE CELE:
- Podnieść świadomość Kościoła na temat potrzeby pilnego przeciwdziałania zmianom klimatu w świetle nauk społecznych i środowiskowych
- Wspierać globalną solidarność w obliczu globalnego kryzysu ekologicznego i odnowienia naszej relacji z wszystkimi istotami żywymi
- Wstawić się za naszymi braćmi i siostrami, którzy są w biedzie i na których spoczywa główny ciężar radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu
- Promować ekologiczne nawrócenie przez zmianę w zachowaniu pojedynczych ludzi , jak i organizacji by zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych oraz przejście w stronę niskoemisyjnego świata
- Wzmocnić relację katolicką pomiędzy wiarą i rozumem, zwłaszcza że ma to znaczenie dla adaptacyjnego podejmowania decyzji w obszarze polityki klimatycznej
- Wezwać światowych przywódców do przyjęcia ambitnych celów klimatycznych, które pozwolą na rozwiązanie kryzysu i utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej poziomu 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z okresem preindustrialnym.

CO ROBIMY BY OSIĄGNĄĆ NASZE CELE?
- Modlimy się i pościmy, solidaryzując się z tymi, którzy są najbardziej dotknięci skutkami zmian klimatu
- Edukujemy na temat kryzysu klimatycznego i jego wpływu na ludzi i inne stworzenia, na temat
- społecznych i ekologicznych nauk Kościoła oraz o sposobach, w jakich ludzie mogą zmniejszyć swój ślad węglowy
- Staramy się wpływać na światowych przywódców politycznych oraz wszystkich Katolików, by w miarę swoich możliwości chronili dobro wspólne poprzez prowadzenie polityki adaptacji do zmian klimatu i minimalizowania jego skutków, dzięki czemu ludzie i środowisko będą lepiej przygotowani na ten proces
- Mobilizujemy Katolików na poziomie jednostek, wspólnot i regionów, a także globalnie, by przed szczytem COP21 w Paryżu dołączyli do światowego ruchu klimatycznego
- Informujemy o katolickich inicjatywach w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu i dzielimy się dobrymi praktykami
- Promujemy dialog międzywyznaniowy i działania na rzecz ochrony klimatu wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli.

JAK PRACUJEMY?
Ruchowi przewodzi Komitet Sterujący składający się z aktywnych członków-założycieli. Komitet decyduje o kierunku w którym zmierzamy, daje ogólne, globalne wytyczne oraz decyduje o działaniach edukacyjnych i kampanijnych. Komitet obraduje za sprawą cotygodniowych rozmów telefonicznych. Aby móc skutecznie zarządzać organizacją, poszczególni członkowie odpowiadają za przydzielone im regiony. Nasze działania są przenoszone na lokalny grunt przez organizacje partnerskie z całego świata.


Global Catholic Climate Movement

The Global Catholic Climate Movement (GCCM) is an international network of Catholic individuals and organizations responding to the Pope’s Laudato Si’ call for climate justice. Founded in January 2015, GCCM has grown extremely quickly by bringing together 400+ member organizations and thousands of Catholics to take action through innovative campaigns to bring Laudato Si’ to life.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- edukacja ekologiczna

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Christina Leano
Associate Director

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Global Catholic Climate Movement
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy