Siedziba

Adres rejestrowy:

Klub Sportowy PLAY
Jana III Sobieskiego 9 lok. 203
14-100 Ostróda

Gmina: Ostróda

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 89 650 25 25

faks:

e-mail: kl...@playostroda.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej

KRS:

REGON: 36810263000000

NIP: 741-21-43-882

Rok powstania: 2017

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Klub Sportowy PLAY, nr konta: 58 1750 0012 0000 0000 3820 9299

Wizytówka

Klub Sportowy PLAY

Celem działania klubu jest:
a. Rozwój i popularyzacja sportu na terenie działania;
b. Tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do uprawiania sportu podejmowanego dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych;
c. Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
d. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i rekreacyjnym,
e. Wsparcie dziedzin związanych z sportem, rekreacją oraz edukacją, turystyką i ochroną środowiska
f. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz innym patologiom społecznym
g. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości i charakteru osób uczestniczących w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, a szczególnie dzieci i młodzieży,
h. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Klub Sportowy PLAY powołał do działania Akademię Piłki Ręcznej PLAY.
Ideą Akademii Piłki Ręcznej PLAY jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną.
Akademię powołano w ramach projektu realizowanego przez Klub Sportowy PLAY, którego celem jest popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizacja rodziców do większego udziału w wychowaniu dzieci poprzez sport.
Chcemy również udowodnić, że zajęcia nie muszą być wcale nudne i monotonne. Ciekawy dobór ćwiczeń i zabaw sprawi, że dzieci z niecierpliwością będą wyczekiwały na kolejne zajęcia.
Rolą Akademii jest zadbanie o aktywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz promocję idei pro zdrowotnych wśród dzieci z naszego najbliższego otoczenia.
Sport i wychowanie fizyczne mają fundamentalny wpływ na rozwój dzieci. Oprócz oczywistych korzyści dla zdrowia, dzieci zyskują wiedzę i doświadczenie na temat uczciwości, pracy zespołowej, fair play oraz szacunku do innych.
Zadania Akademii są związane z dążeniem do osiągnięcia jednego z głównych celów wieloletniego treningu - profesjonalnego przygotowania zawodniczek i zawodników do startu w zawodach szczebla regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego oraz podniesienie poziomu sportowego w naszym mieście i regionie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- sport wyczynowy, profesjonalny
- sport amatorski, rekreacyjny
- turystyka, krajoznawstwo
- rekreacja, wypoczynek
- hobby

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

ROZWÓJ LOKALNY
- promocja regionu

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

ZPRP - Związek Piłki Ręcznej w Polsce. W-M WZPR - Warmińsko Mazurski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej.

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

KS PLAY
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy