Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Ochrony Środowiska "Junkimals"
Urocza 3
05-119 Michałów-Reginów

Gmina: Wieliszew

Powiat: legionowski

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: bi...@junkimals.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

REGON: 36806562600000

NIP: 536-19-29-978

Rok powstania: 2017

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Ochrony Środowiska "Junkimals"

Cele działań:
- szerzenie świadomości ekologicznej,
- promowanie segregacji śmieci,
- promowanie postawy ekologicznej,
- podnoszenie poziomu wiedzy na temat wpływu zaśmiecania na środowisko i ekosystemy,
- zwiększanie udziału społeczeństwa w likwidacji dzikich wysypisk,
- poprawa warunków bytowych fauny i flory leśnej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona roślin
- ochrona zwierząt
- ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
- edukacja ekologiczna
- zrównoważony rozwój

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 3

Zarząd

Piotr Kowalski
prezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Piotr Kowalski
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy