Siedziba

Adres rejestrowy:

Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw
Kardynała Wyszyńskiego 16 lok. 60
87-100 Toruń

Gmina: Toruń

Powiat: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: ewa...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000672503

REGON: 36698894700000

NIP: 956-23-24-221

Rok powstania: 2017

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, nr konta: 33 9511 0000 0000 2436 2000 0010

Wizytówka

Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw

Celem stowarzyszenia jest:
1) przywrócenie zapomnianym cmentarzom pierwotnej sfery sacrum (renowacje, porządkowanie).
2) dokumentacja zapomnianych cmentarzy oraz badanie w ujęciu historyczno - statystycznym ze szczególnym uwzględnieniem architektury i sztuki sepulkralnej.
3) edukacja związana z pojęciem i miejscem cmentarza w krajobrazie kulturowym.

Przedmiotem naszych zainteresowań są nie tylko położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego cmentarze protestanckie (menonickie, ewangelickie, baptystyczne i in.) i żydowskie, ale także wszelkiego rodzaju zapomniane nekropolie, które funkcjonują jedynie w pamięci społeczności lokalnej, np. cmentarze epidemiczne będące świadectwem dziejów danej miejscowości.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- turystyka, krajoznawstwo

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

ROZWÓJ LOKALNY
- promocja regionu
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Michał Wiśniewski
Prezes Zarządu

Karolina Falleńczyk
Wiceprezes Zarządu

Mariusz Kaniecki
Skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Michał Wiśniewski
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy