Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Krobia.org
Powstańców Wielkopolskich 94
63-840 Krobia

Gmina: Krobia

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 731 024 274

faks:

e-mail: kro...@krobia.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

REGON: 36722151500000

NIP: 696-18-84-670

Rok powstania: 2017

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Krobia.org, nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3746 9874

Wizytówka

Stowarzyszenie Krobia.org

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
d) ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) działanie na rzecz upowszechniania i propagowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat fotografii;
f) tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego - w tym ruchów obywatelskich oraz działań wzmacniających pozycję obywateli w stosunku do polityków, przedstawicieli władz i administracji publicznej oraz instytucji państwa i samorządowych,
g) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Łukasz Wajnert
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy