Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Piękna Nasza
Storczykowa 22 lok. 20
15-644 Białystok

Gmina: Białystok

Powiat: Białystok

Województwo: podlaskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Możemy umawiać się w innym lokalu. Spotkania należy umawiać telefonicznie.

Jest możliwość wizyt osobistych: poniedziałek - piątek w godz. 8:00- 16:00.

Szybki kontakt

tel: 518 204 446

faks:

e-mail: fun...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000676483

REGON: 36722182800000

NIP: 966-21-12-033

Rok powstania: 2017

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja Piękna Nasza, nr konta: 75 1750 0012 0000 0000 3726 7996

Wizytówka

Fundacja Piękna Nasza

Celem Fundacji są:
1. kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Polski na zagranicznych rynkach turystycznych,
2. integrowanie środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów z zakresu turystyki,
3. propagowanie innowacji w tematyce turystycznej oraz poszerzania horyzontów wśród podmiotów i organizacji turystycznych,
4. koordynowanie wszelkich działań pro-turystycznych,
5. tworzenie warunków do powstawania, rozwoju i promowania turystyki aktywnej, przyrodniczej, medycznej, relaksacyjnej, integracyjnej, kulinarnej,
6. Wspieranie działań przy tworzeniu turystycznych marek regionów,

Cele realizowane są poprzez:
1) działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce,
2) działania na rzecz ochrony środowiska
3) koordynowanie organizacji imprez turystycznych,
4) gromadzenie danych z zakresu informacji turystycznej,
5) koordynacja informacją turystyczną na terenie Polski i za granicą,
6) działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą
7) tworzenie materiałów promocyjnych,
8) organizacja czasu wolnego dorosłym, młodzieży i dzieciom, w tym również osobom niepełnosprawnym
9) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz przedsiębiorcami działającymi w zakresie turystyki,
10) współpraca z osobami fizycznymi i innymi osobami zarówno posiadającymi, jak i nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego,
11) akcje promocyjne i propagacyjne w kraju i za granicą, w zakresie turystyki, obiektów i produktów turystycznych,
12) organizacja wizyt studyjnych i szkoleń służących wymianie doświadczeń w realizacji projektów, rozwoju rodzimej turystyki, organizacji imprez turystycznych i skutecznego marketingu w różnych regionach Polski i za granicą,
13) koordynowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi mediami, instytucjami oraz osobami fizycznymi realizującymi cele i zadania związane z rozwojem turystyki na terenie Polski,
14) organizowanie oraz koordynacja praktyk, spotkań i seminariów o tematyce turystycznej, studentom , w Polsce i za granicą,
15) fundowanie stypendiów studentom i uczniom, organizowanie konkursów o tematyce turystycznej,
16) organizowanie prezentacji, szkoleń, seminariów w zakresie promocji produktów turystycznych na terenie Polski, adresowanych do zagranicznych organizacji, podmiotów, osób prawnych , osób fizycznych oraz biur turystycznych,
17) organizowanie działań marketingowych adresowanych do zagranicznych organizacji, podmiotów gospodarczych, osób prawnych, osób fizycznych oraz biur podróży,
18) działania na rzecz współpracy między polskimi organizacjami, stowarzyszeniami, podmiotami powiązanymi z turystyką i ich zagranicznymi odpowiednikami,
19) koordynowanie i działania na rzecz współpracy przy wspólnych projektach turystycznych z krajami transgranicznymi,
20) koordynacja i działania na rzecz budowy i prowadzenia obiektów turystycznych dla masowego wykorzystania oraz tworzenie programów w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (kolonie, obozy itp.),
21) działania mające na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- sport amatorski, rekreacyjny
- turystyka, krajoznawstwo
- rekreacja, wypoczynek
- hobby

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Ewa Petelska
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Ewa Petelska
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy