Siedziba

Adres rejestrowy:

Warszawska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego "Pozytywka" w likwidacji
Majolikowa 25 lok. 3
03-125 Warszawa
dzielnica: Białołęka

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 516 326 515

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000638550

REGON: 36546234400000

NIP: 524-28-09-127

Rok powstania: 2016

Wizytówka

Warszawska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego "Pozytywka" w likwidacji

Misją Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia psychicznego, w szczególności prowadzenie wszelkiej działalności, mającej na celu zapewnienie większego dostępu do profesjonalnych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowanie wobec tych osób właściwych postaw społecznych, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie konsultacji, diagnostyki, poradnictwa psychologicznego, seksuologicznego, psychoterapii jak również udzielanie wsparcia i interwencje kryzysowe na rzecz osób potrzebujących.
2. Prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia oraz warsztatów.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Tworzenie i prowadzenie punktów i placówek medycznych, konsultacyjnych oraz terapeutycznych udzielających pomocy osobom dotkniętym problemami psychicznymi, osobom w kryzysie oraz rodzinom tych osób.
5. Przeciwdziałanie stygmatyzacji, nierówności i dyskryminacji, jakiej doświadczają osoby chorujące psychicznie i ich rodziny.
6. Ochronę i promocję zdrowia psychicznego poprzez organizowanie i wspieranie działań szkoleniowych, kursów, seminariów, warsztatów oraz innych form upowszechniania wiedzy.
7. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się zdrowiem, w szczególności zdrowiem psychicznym.
8. Organizowanie i prowadzenie poradni specjalistycznych w zakresie zdrowia psychicznego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy