Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Szlak 73a
31-153 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 12 633 51 54, 12 633 98 00

faks: 12 633 51 54

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00200603000200

NIP: 522-00-01-895

Rok powstania: 1991

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Misją Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji jest wspomaganie osób, organizacji środowisk biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Prowadzone działania:
- przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów i kursów z możliwością realizacji na terenie jednostek samorządu terytorialnego;
- organizowanie konferencji i sympozjów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
- działalność forów i klubów;
- przygotowywanie i realizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, działaczy środowisk studenckich, liderów lokalnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej;
- realizacja partnerskich programów rozwoju lokalnego;
- realizacja projektów z zakresu edukacji rozwojowej z partnerami z terenu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej;
- realizacja projektów z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczości, integracji społecznej, integracji europejskiej w ramach partnerstwa z organizacjami i instytucjami z terenu Unii Europejskiej;
- rozwój i wzmacnianie przedsiębiorczości;
- prowadzenie programów współpracy międzysektorowej;
- doskonalenie i upowszechnianie narzędzi zarządzania zadaniami publicznymi;
- usługi doradcze dla administracji publicznej, przedstawicieli NGO oraz biznesu;
- wspieranie inicjatyw i organizacji obywatelskich;
- badania i analizy dla sektora publicznego i pozarządowego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- księgowość, zarządzanie finansami
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

usługi hotelowe

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Bożena Pietras-Goc
Dyrektor MISTiA

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy