Siedziba

Adres rejestrowy:

Demokracja i Sprawiedliwość
Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Gmina: Jelenia Góra

Powiat: Jelenia Góra

Województwo: dolnośląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, w biurze, korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo

Szybki kontakt

tel: 75 643 17 74

faks:

e-mail: sek...@demokracjaisprawiedliwosc.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000600596

REGON: 36367157500000

NIP: 611-27-64-562

Rok powstania: 2015

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Demokracja i Sprawiedliwość, nr konta: 20 2030 0045 1110 0000 0428 5690

Wizytówka

Demokracja i Sprawiedliwość

Cele działań:
1. wdrażanie demokratycznych zasad i sprawiedliwości społecznej do systemu zarządzania,
2. ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich i praw człowieka,
3. działanie na rzecz ludzi pokrzywdzonych i wykluczonych społecznie,
4. podejmowanie walki z występującymi zjawiskami patologii społecznej i korupcji,
5. czynne uczestniczenie w życiu publicznym i wyrażanie zróżnicowanych poglądów.


Democracy and Justice

Our goals:
1. Implementation of democratic principles and social justice system management;
2. Constitutional protection of civil rights and human rights;
3. Action for people disadvantaged and socially excluded;
4. Making the fight against occurring phenomena social pathology and corruption;
5. Active participation in public life and expression of different views.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- działalność polityczna

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- porady prawne, pomoc prawna

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Trybunał Narodowy

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Grzegorz Niedźwiecki
Prezes

Piotr Wolf
Wiceprezes

Andrzej Pawlak
Sekretarz

Roman Julian Czarnecki
Skarbnik

Jerzy Sawicki
Członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grzegorz Niedźwiecki
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy