Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwoju-Energia
Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: fi...@fibre.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000553660

REGON: 36130548700000

NIP: 701-04-78-617

Rok powstania: 2015

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwoju-Energia

Cele Fundacji:
- wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz społecznie odpowiedzialnej energetyce i surowcach naturalnych;
- wspieranie działań na rzecz europejskiej solidarności energetycznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między uczestnikami rynku energii w Unii Europejskiej,
- wspieranie promocji bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, w tym kształtującej pozytywny klimat wokół inwestycji w sektorach poszukiwań surowców energetycznych i infrastruktury przesyłowej paliw i energii;
- wspieranie promocji bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej, w tym krzewienia wiedzy o mikrogeneracji opartej zarówno o zasoby kopalne, jak i odnawialne;
- wspieranie promocji wiedzy na temat surowców naturalnych i ich znaczenia w gospodarce;
- wspieranie działań na rzecz wspierania skutecznej polityki surowcowej RP;
- wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, a także racjonalnej gospodarki odpadami;
- propagowanie świadomości zrównoważonego rozwoju;
- inicjowanie i przyłączanie się w charakterze organizacji ekologicznej do postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
- organizacji seminariów, konferencji, debat i szkoleń w dziedzinie nauk o ziemi, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, oraz technicznych;
- prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nauk o ziemi, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, oraz technicznych;
- organizacji kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie;
- organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy