Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna

56-400 Oleśnica

Gmina: Oleśnica

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych. Dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

Szybki kontakt

tel: 692 684 802

faks:

e-mail: mis...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

REGON: 36095753200000

NIP: 911-20-10-474

Rok powstania: 2015

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna, nr konta: 13 1750 0012 0000 0000 3398 2267

Wizytówka

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna

Cele stowarzyszenia:
1. Aktywne działanie na rzecz osób starszych, chorych, uzależnionych i bezdomnych.
2. Kształtowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich.
3. Krzewienie wartości kulturalnych poprzez sztukę literacką.
4. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu.
5. Udzielanie wsparcia opiekunom medycznym w ich pracy zawodowej.
6. Dbanie o interesy opiekunów medycznych.
7. Podnoszenie jakości opieki nad pacjentami w placówkach służby zdrowia.
8. Promowanie zdrowego trybu życia.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań modlitewnych za ludzi chorych, uzależnionych i bezdomnych.
2. Tworzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.
3. Niesienie pomocy psychologicznej i duchowej mieszkańcom domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pacjentom hospicjum, szpitala oraz w placówkach dla osób bezdomnych.
4. Współpracę z osobami i instytucjami na terenie miasta Oleśnica.
5. Aranżowanie wieczorów poetyckich.
6. Organizowanie konferencji, pogadanek dotyczących opieki nad osobami chorymi i starszymi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień
- rehabilitacja, terapia

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- pomoc psychologiczna
- usługi opiekuńcze

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Ludzie

Liczba członków: 7

Zarząd

Agnieszka Staszak
Członek Zarządu

Michał Piotrowski
Członek Zarządu

Marcin Staszak
Przedstawiciel i Założyciel

Tamara Pilarska
Członek

Małgorzata Kawińska
Członek

Piotr Florczak
Członek

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Misja Szpitalna
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy