Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Dziecięce Listy Do Świata"
Brodzińskiego 1
30-506 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 12 423 55 80, 12 640 04 20

faks: 12 640 04 20

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000042357

REGON: 00390231200000

NIP: 677-00-82-155

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Dziecięce Listy Do Świata"

Misja
Cele Fundacji to szerokopojęte działania dla dobra dziecka poprzez:
- pomoc dzieciom i ich rodzinom,
- ochronę i promocję praw dzieci (dla dzieci z dziećmi),
- propagowanie rzecznictwa oraz świadczenie pomocy interwencyjnej, wspieranie ogólnopolskiej sieci rzeczników.

Prowadzone działania
SZKOLENIE MEDIATORÓW SĄDOWYCH. Prowadzenie klubu terapeutycznego 'Świat Przyjazny Dziecku'. Organizowanie wyjazdów o charakterze terapeutycznym oraz zimowisk i akcji letnich dla ponad 200 dzieci. Organizowanie festiwali filmów dziecięcych, konkursów plastycznych oraz wystaw prac dziecięcych. Promocja twórczości dzieci specjalnej troski "Nieznany Świat". Organizowanie Festiwali Małych Form dla dzieci specjalnej troski ( 'Bagatelka'), oraz akcji pisania listów ( 'Dziecięce marzenia', 'Listy do Świętego Mikołaja', 'Dziecięce listy do obywateli świata'). Wymiana zagraniczna dzieci specjalnej troski. Szkolenia liderów organizacji pozarządowych i animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizacja seminariów i warsztatów dla wychowawców kolonijnych, nauczycieli i pedagogów. Program 'Bezpieczna Przystań', w ramach którego ogłoszono raport z badań na temat przemocy wobec dzieci w woj. gdańskim. Prowadzenie wydawnictwa 'Q-Forum' oraz Agencji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży 'Timer'.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy