Siedziba

Adres rejestrowy:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
Lubelska 21
30-003 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. biuro znajduje się w lokalu na I piętrze - domofon nr 12

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 12 423 12 31

faks: 12 422 96 38

e-mail: bi...@ognisko.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000122277

REGON: 35014377700000

NIP: 676-10-86-863

Rok powstania: 1993

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000122277. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

Cele "Ogniska":
- formacja: propagowanie chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swą inspirację z Ewangelii;
- integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych;
- pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie, na co dzień;
- inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i normalizacji w społeczeństwie;
- inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Główne działania podejmowane przez Stowarzyszenie to:
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Klub Aktywności" dla 24 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami i Filii przy ul. Kolejowej 2 dla 18 osób,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach (Gmina Słomniki) dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami,
-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Pobiedniku Małym (gmina Igołomia-Wawrzeńczyce),
- prowadzenie Przedsiębiorstwa Społecznego "Ognisko" Sp. z o.o które zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, chorujące psychicznie i długotrwale bezrobotne. Przedsiębiorstwo prowadzi bar małej gastronomii "Bar przy Ognisku" i świadczy usługi utrzymania czystości na terenie biur i wspólnot mieszkaniowych itp. PS "Ognisko" zatrudnia 10 pracowników.
- realizacja partnerskiego projektu "Aktywni Razem- partnerstwo na rzecz wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy" współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany we współpracy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
- Wsparcie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na Rynku Pracy II, projekt partnerski realizowany w partnerstwie 9 organizacji, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - program finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,
- Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - program finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,
- prowadzenie punktu poradniczo-informacyjnego (ponieważ biuro Stowarzyszenia znajduje się w centrum Krakowa, bardzo dużo osób szukających informacji na temat niepełnosprawności, możliwości edukacji, wolnych miejsc w ośrodkach wsparcia, czy studentów piszących prace magisterskie trafia do nas, tygodniowo odwiedza nas kilkanaście osób, część informacji udzielana jest telefonicznie),
- współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.

ChSON "Ognisko" od 2006 roku posiada system zarządzania jakością zgodny z Normą ISO 9001:2008 w obszarze "Wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w obszarze terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej, w tym zawodowej".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

wydawnictwo - sprzedaż kwartalnika Światło i Cienie

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

- 3 Środowiskowe Domy Samopomocy. - 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej. - Projekt "Aktywni Razem-partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy". - Projekt "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II". - 1 Przedsiębiorstwo Społeczne "Ognisko" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Maria Orkisz
wiceprezes

Andrzej Wolski
prezes

Urszula Gurba
sekretarz

Arkadiusz Pisarek
wiceprezes

Wacław Reczek
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy