Siedziba

Adres rejestrowy:

Hospicjum Pomorze Dzieciom
Aleja Generała Józefa Hallera 140
80-416 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: godziny pracy biura: 8.00 - 15.00, prosimy również o kontakt drogą e-mailową i telefoniczną

Szybki kontakt

tel: 58 345 37 05

faks: 58 732 70 77

e-mail: fun...@pomorzedzieciom.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000523966

REGON: 22216367000000

NIP: 583-31-70-734

Rok powstania: 2014

Organizacja pożytku publicznego od 2016 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000523966. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Hospicjum Pomorze Dzieciom

Misja:
Naszą misją jest promocja idei dziecięcej opieki paliatywnej poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne oraz zmianę postawy otoczenia.

Wizja:
- rozwijanie działań Fundacji poprzez zwiększanie działalności oraz poszerzanie zakresu specjalizacji,
- zapewnienie kompleksowego wsparcia potrzebującym rodzinom dzieci niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych w każdym zakresie, w którym możemy nieść pomoc.

Cele:
1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi,
2. Wspieranie rodzin,
3. Rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi,
4. Propagowanie idei opieki hospicyjnej,
5. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin,
6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych i wspólnot o charakterze wolontaryjnym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- usługi opiekuńcze

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Aleksandra Maciorowska
Prezes Zarządu

Adriana Seget
Przewodnicząca Rady Fundacji

Katarzyna Bałazińska
Członek Rady Fundacji

Marcin Cherek
Członek Rady Fundacji

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy