Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Jesteśmy Kroplą"
Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 535 631 855

faks:

e-mail: jes...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000498151

REGON: 06165323000000

NIP:

Rok powstania: 2014

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Jesteśmy Kroplą"

1. Prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2. Ochrona i promocja zdrowia i kultury fizycznej, wspieranie przedsięwzięć promujących zdrowie fizyczne i psychiczne. 3. Organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. 4. Organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. 5. Nauka i edukacja dzieci oraz wychowanie mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. 6. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 7. Inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy na rzecz miasta i regionu. 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; organizacja imprez integracyjnych. 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 10. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. 11. Działanie na rzecz integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 13. Działanie na rzecz integracji pokoleń, środowisk społecznych, narodowych, kulturowych, religijnych. 14. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 15. Osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. 16. Rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji. 17. Dążenie do zniesienia barier architektonicznych. 18. Doradztwo i pomoc duchowa, prawna, psychologiczna i medyczna dla osób ubogich, potrzebujących, seniorów. 19. Działalność charytatywna. 20. Promowanie i wspieranie wolontariatu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy