Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Dialogu i Tolerancji
Jakuba Jasińskiego 6 lok. 12
03-705 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 530 222 013

faks:

e-mail:

korespondencja: Fundacja Dialogu i Tolerancji, Bodycha 41, 05-816 Opacz-Kolonia

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000478155

REGON: 14691735000000

NIP: 701-03-98-203

Rok powstania: 2013

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Dialogu i Tolerancji

Głównym celem fundacji jest organizowanie pomocy na rzecz obcokrajowców, w tym uchodźców przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Działanie na rzecz godnego traktowania obcokrajowców oraz ochrony ich praw.
2. Organizowanie pomocy mniejszościom narodowym w Polsce, a także udzielanie wsparcia dla innych narodowości w uzyskaniu statutu mniejszości narodowej.
3. Działanie na rzecz pomocy obcokrajowcom w aktywnym włączeniu się w życie społeczeństwa.
4. Działanie na rzecz integracji dzieci i młodzieży z rodzin obcokrajowców i rodzin polskich.
5. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
6. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. Organizowanie różnych form działalności na rzecz promowania, upowszechniania, pogłębiania i umacniania wiedzy o kulturze, dorobku naukowym i gospodarczym oraz historii i tradycji krajów pochodzenia obcokrajowców przebywających w Polsce.
8. Działalność kulturalna i edukacyjna.
9. Poprawa sytuacji bytowej obcokrajowców oraz uchodźców i osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
10. Organizowania wsparcia oraz pomocy materialno-bytowej obcokrajowców w Polsce.
11. Podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z obcokrajowcami w Polsce w takich m. in. dziedzinach jak: kultura, nauka, gospodarka, ekologia, turystyka, sport.
12. Tworzenie przyjaznego klimatu i pogłębiania więzi pomiędzy obcokrajowcami a środowiskiem polskim.
13. Organizowanie pomocy humanitarnej potrzebującym jej środowiskom.
14. Udzielanie pomocy w zakresie ochrony zabytków kultury innych narodów w Polsce.
15. Podejmowanie szeroko rozumianej współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w tym pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz cudzoziemców w Polsce.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Maciej Jakubowski
Rada Fundacji

Mamed Chalidow
Rada Fundacji

Tomasz Miśkiewicz
Rada Fundacji

Akhmed Dzhantamirov
Wiceprezes Zarządu

Mikail Uzdenov
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy