Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Mielnica"
Szpitalna 43
62-500 Konin

Gmina: Konin

Powiat: Konin

Województwo: wielkopolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 63 244 31 71

faks: 63 244 22 55

e-mail: fun...@mielnica.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000035780

REGON: 00139744200000

NIP: 665-00-03-265

Rok powstania: 1988

Organizacja pożytku publicznego od 2011 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000035780. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja "Mielnica", nr konta: 18 1090 1199 0000 0000 1900 2855

Wizytówka

Fundacja "Mielnica"

Misja
Fundacja MIELNICA organizacja pozarządowa utworzona została dnia 16 sierpnia 1988 roku z inicjatywy i założyciela Śp. Dr Piotra Janaszka i Andrzeja Obalskiego - fundatorów.
Fundacja Mielnica jest jedną z pierwszych Fundacji w Polsce, która powstała w celu niesienia kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei rehabilitacji dzieci i młodzieży, promocja i realizacja różnych form kompleksowej rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych i młodzieżowych obozów rehabilitacyjnych oraz wczesnej rehabilitacji małego dziecka.
Fundacja Mielnica stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość kształcenia, rozwijania własnych zainteresowań, rehabilitacji, wypoczynku, sportu, uzyskania pracy i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Podejmuje też różne działania, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.


Podstawowe formy działalności:
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie powstał w 1993 roku i był jednym z pierwszych w Polsce. Otacza opieką 50 osób niepełnosprawnych z terenu Konina. Zajęcia odbywają się w pracowniach: informatyki i podstaw reklamy, krawieckiej, integracyjnej pracowni artystycznej, technicznej, ekologicznej, rewalidacyjnej, gospodarstwa domowego i ogrodniczej.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej, gm. Skulsk przyjmuje każdego dnia 30 osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Działa na tej samej zasadzie, jak WTZ w Koninie. Uruchomiony został w 1997 roku. Zajęcia odbywają się w pracowniach: artystycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, ogrodniczej, technicznej i umiejętności społecznych.
- Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku w Koninie. W zajęciach uczestniczy 35 osób z terenu powiatu i miasta, które są przygotowywane do uczestnictwa w życiu społecznym. Oprócz terapii w poszczególnych pracowniach (techniczna, krawiecko-ogrodnicza, artystyczna i gospodarstwa domowego), zajęcia prowadzi pedagog, logopeda, fizjoterapeuta oraz prowadzone są zajęcia informatyczne.
- Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica w Koninie powstał w 1992 roku w Koninie. Zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych, cała załoga liczy 41 osoby. Zakład produkuje odzież roboczą wysokiej jakości, którą sprzedaje na terenie całego kraju.
- Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstał w marcu 1999 roku - z działem fizjoterapii i poradnią dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
- Ośrodek Szkolenia Instruktorów Terapii Zajęciowej powstał w 1994 roku. Kursy prowadzone są na dwóch poziomach: podstawowym, doskonalącym. Absolwentami Ośrodka jest ponad 600 terapeutów z całej Polski.
- Gospodarstwo Agroturystyczno-Pomocnicze Fundacji Mielnica zostało uruchomione w 2003 roku. Posiada bazę noclegową dla 25 osób, w której organizowane są m.in.: biwaki oraz spotkania.
- Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej nieobjętych żadną zorganizowaną formą opieki, zajęcia w Klubie prowadzone są popołudniami przez terapeutów zajęciowych, pedagoga, psychologa. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Biwak dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi organizowany jest cyklicznie w wakacje. Biwak jest jedyną formą wypoczynku dla przebywających na nim mam lub ojców z dziećmi, ale nie tylko. Biwak trwa tydzień, podczas którego są prowadzone dla dzieci zajęcia rehabilitacyjne, hipoterapia, a dla rodziców spotkania seminaryjne z różnymi specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, logopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy itp.). Biwak odbywa się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej.
- Spotkania artystyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej odbywają się cyklicznie w wakacje. Turnusy trwają 1 tydzień. Uczestniczy w nich dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niepełnosprawni artyści. Zajęcia artystyczne są prowadzone przez studentów i terapeutów, a sportowe przez przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym elementem naszych spotkań jest zawsze integracja środowisk sprawnych i niepełnosprawnych. Spotkania odbywają się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej.
- Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada - impreza mająca na celu docenienie pracy i wyeksponowanie umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych, a także stworzenie możliwości rywalizacji osobom niepełnosprawnym.
- Organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
- Mała Galeria - wystawa prac podopiecznych WTZ, ŚDS mieszcząca się przy sklepie chemicznym prowadzonym przez Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica.
- Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Pierwszą formą pomocy niepełnosprawnym na ziemi konińskiej były obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z ciężkim kalectwem narządu ruchu, organizowane przez Towarzystwo Walki z Kalectwem, w organizacji których, uczestniczyła również Fundacja Mielnica.
Turnusy rehabilitacyjne, których pomysłodawcą i twórcą był Doktor Piotr Janaszek, organizowane są od ponad 30 lat. Pierwsze odbywały się w Słupcy i Giewartowie, a w 1981 roku letnią bazą rehabilitacyjną stała się Mielnica nad Gopłem.
Podczas turnusów rehabilitacyjnych (w latach 1981 - 2006) w Mielnicy nad Gopłem każdego lata wypoczywało około 250 osób niepełnosprawnych z kraju i zagranicy.
Aktualnie turnusy rehabilitacyjne organizowane są w Zespole Placówek Wspierania Rodziny „SZANSA” w Kosewie gm. Ostrowite w Wielkopolsce.
Dzięki uprzejmości Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i Spółki Interservis z Łodzi, Fundacja Mielnica w latach 1994 - 2003 prezentowała swoją działalność podczas Salonu Medycznego SALMED w Poznaniu i Targów REHABILITACJA w Łodzi.
Fundacja organizowała również sympozja naukowe dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży, zaopatrzenia ortopedycznego, integracji i kształcenia społecznego, m.in. "Warsztat terapii zajęciowej szansą dla niepełnosprawnych" (Ślesin), "Promocja polskiej rehabilitacji" (SALMED Poznań), "Motoryzacja inwalidów" (SALMED Poznań) oraz Ogólnopolskie Przeglądy Filmów "Żyją Wśród Nas".
Fundacja Mielnica podejmuje wiele działań m.in. prowadziliśmy szkolenia pt. "Asystent języka migowego", szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, "Koncert dla Każdego", w którym występowały znane osobistości - ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, biznesmeni i menadżerowie, dyrektorzy szkół i instytucji, przedstawiciele mediów.
Wśród wielu działań podejmowanych przez Fundację na szczególną uwagę zasługują imprezy integracyjne. Największą z nich jest coroczna Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych - Abilimpiada, której pierwsza edycja odbyła się w 1997 roku. Pomysłodawcą i Twórcą ABILIMPIADY był Śp. Doktor Piotr Janaszek. Dla uczczenia pamięci tego wspaniałego Człowieka Abilimpiada w 1999 roku otrzymała Jego imię.
W 2000 roku w III edycji konkursu dla polskich organizacji pozarządowych "Porządnie poza Rządem" zorganizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego Fundacja Mielnica otrzymała III nagrodę za organizowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada, za rozwiązania systemowe dotyczące niepełnosprawnych i konsekwentną kontynuację działalności, którą zapoczątkował Doktor Piotr Janaszek.
Nasza organizacja stara się szybko reagować na różne problemy i zagrożenia w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin z osobą niepełnosprawną.

Cieszy nas ogromnie fakt, iż jesteśmy postrzegani jako partner w realizacji wielu zadań w zakresie pomocy społecznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Zakład Pracy Chronionej, Ośrodek Rehabilitacji, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Środowiskowy Dom Samopomocy. Zakład Pracy Chronionej. Ośrodek rehabilitacji - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek szkolenia instruktorów terapii zajęciowej.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Mirosława Perczyńska
członek Zarządu

Jan Jastrzębski
członek Zarządu

Danuta Grodzka
członek Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy