Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska"
Karola Libelta 71
71-274 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 607 575 690, 695 427 100

faks:

e-mail: rod...@12pulkulanow.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

REGON: 32145193200000

NIP:

Rok powstania: 2013

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska"

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska" zostało założone w 2013 r. Zrzesza członków rodzin ułanów z 12 Pułku Ułanów Podolskich (wdowy, dzieci, wnuki, prawnuki, krewnych) oraz sympatyków Pułku, jego tradycji i historii.

Za główne cele swojej działalności "Rodzina Podolska" uznaje:
a) kultywowanie tradycji i dorobku 12 Pułku Ułanów Podolskich,
b) umacnianie więzi rodzinnych i koleżeńskich pomiędzy członkami stowarzyszenia, wynikających z historii 12Pułku Ułanów Podolskich,
c) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie wiedzy o 12 Pułku Ułanów Podolskich,
d) współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycję i dorobek 12 Pułku Ułanów Podolskich.

"Rodzina Podolska" realizuje swoje cele poprzez:
a) utrzymywanie kontaktów z rodzinami związanymi z 12 Pułkiem Ułanów Podolskich,
b) prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej o historii, tradycjach i dokonaniach 12 Pułku Ułanów Podolskich,
c) organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań 12 Pułkiem Ułanów Podolskich,
d) troszczenie się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy patriotycznej,
e) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
f) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

Członkostwo w "Rodzinie Podolskiej powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności do Stowarzyszenia, popartej przez trzech członków założycieli Stowarzyszenia, jako wprowadzających i uzyskaniu zgody Zarządu. Członkiem "Rodziny Podolskiej" może zostać każda osoba pełnoletnia, która wyrazi wolę przynależności i działania zgodnego z zasadami i celami Stowarzyszenia. W tym celu należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie internetowej) i przesłać emailowo lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- obronność państwa

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 50

Zarząd

Krzysztof Męciński
Prezes

Rober Ziembicki
Wiceprezes

Rafał Raniowski
Sekretarz/Skarbnik

Stanisław Fudakowski
Członek Zarządu

Edward Korzeniowski
Członek Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Rafał Raniowski
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy