Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki Eksperymentatorzy
Bankowa 14
40-007 Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 664 566 485

faks:

e-mail: pio...@eksperymentatorzy.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000470578

REGON: 24333102000000

NIP: 954-27-44-575

Rok powstania: 2013

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki Eksperymentatorzy

Nadrzędnymi celami naszej organizacji są:
1) popularyzacja nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej wśród ogółu społeczeństwa;
2) upowszechnianie osiągnięć współczesnej nauki ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskich uczonych;
3) wspieranie systemu oświaty, szkolnictwa wyższego oraz pomocy społecznej;
4) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych na polu dziedzin humanistycznych i społecznych w zakresie metod nauczania, strategii popularyzacji wiedzy, marketingu nauki, a także psychologicznych i socjologicznych aspektów edukacji;
5) stymulowanie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego zgodnie z koncepcją edukacji ustawicznej, w tym przeciwdziałanie różnym wymiarom marginalizacji;
6) stworzenie i rozbudowywanie ekosystemu wspierającego kompleksowo rozwój młodych dydaktyków, wychowawców i animatorów społeczno-kulturalnych;
7) propagowanie zagadnień pedagogiki oraz psychologii kluczowych dla rozwoju i edukacji człowieka.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn
- prawa konsumentów

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Cezary Olchawa
Wiceprezes Zarządu (zwany Koliderem)

Piotr Zwoliński
Prezes Zarządu (zwany Liderem)

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy