Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Homo Politicus"
Świerkowa 27D
25-208 Kielce

Gmina: Kielce

Powiat: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych. Prosimy o umawianie spotkań telefonicznie lub mailowo.

Adres biura:

Stowarzyszenie "Homo Politicus"
Świętokrzyska 21 lok. CPIB_2.34
25-406 Kielce

Gmina: Kielce

Powiat: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: Prosimy o umawianie spotkań telefonicznie lub mailowo.

Szybki kontakt

tel: 601 090 096, 786 128 140

faks:

e-mail: shp...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000490478

REGON: 26074091300000

NIP: 657-29-12-828

Rok powstania: 2013

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie "Homo Politicus", nr konta: 06 1750 0009 0000 0000 3073 8802

Wizytówka

Stowarzyszenie "Homo Politicus"

Stowarzyszenie Homo Politicus to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej. Celem organizacji jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz propagowanie wartości demokracji lokalnej. Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Jego założycielami są absolwenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy działali i kierowali Studenckim Kołem Naukowym Homo Politicus. Widząc potrzebę dalszego rozwoju na szczeblu społecznym, oraz dbając o interes regionu świętokrzyskiego i Kielc, założyliśmy organizację pozarządową.

Nasze wartości:
W działaniach kierujemy się ideą społeczeństwa obywatelskiego, ideą partycypacji społecznej, ideą różnorodności, samorządności oraz pluralizmu.
Pojęcie Homo Politicus (dosłownie człowiek polityczny) tłumaczymy jako Świadomy Obywatel.

Stowarzyszenie przyjęło 3 główne działania na najbliższe lata:
- Działania aktywizujące społeczności sąsiedzkie w Kielcach.
- Praca z kieleckimi imigrantami w zakresie integracji i wsparcia doradczego.
- Działania mające na celu wzrost aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców.

Stowarzyszenie Homo Politicus jest także członkiem Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA i Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA. Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych.

Ludzie

Liczba członków: 20

Zarząd

Michał Piasecki
Prezes Zarządu

Adrian Bieluń
Wiceprezes Zarządu

Karolina Kubicka
Sekretarz

Aneta Król
Skarbnik

Bartłomiej Majcherczyk
Rzecznik Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Michał Piasecki
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy