Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Czas na Zmiany
Wierzchowiny 30
26-660 Wierzchowiny

Gmina: Jedlińsk

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 606 818 824

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000455307

REGON: 14661440100000

NIP:

Rok powstania: 2013

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Czas na Zmiany

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego sołectwa poprzez podejmowanie działań w zakresie: a/ dziedzictwa kulturowego, b/ poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi, c/ promocji walorów turystycznych wsi, d/ kultywowania tradycji wsi, e/ organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, f/ współpraca stowarzyszenia ze szkołą, g/ integracji mieszkańców okolicznych wsi, h/ promowania lokalnych produktów, i/ upowszechniania kultury fizycznej, j/ umożliwiania młodzieży rozwijania ich zainteresowań, k/ pomocy na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, l/wydawania opracowań, artykułów, książek i pism poświęconych wsi, ł/ integracji europejskiej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy