Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki"
Kuźnicy Kołłątajowskiej 16 lok. 18
31-234 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 600 286 346, 504 689 690

faks:

e-mail: kon...@kobietynauki.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Fundacja "Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki", Felińskiego 22A/64, 31-236 Kraków

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000451184

REGON: 12278647000000

NIP: 945-21-72-342

Rok powstania: 2013

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki"

Ideą Fundacji Kobiety Nauki jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci łączącej kobiety naukowczynie, polskie uczone. Naszym celem jest popularyzowanie osiągnięć polskich badaczek oraz wspieranie naukowczyń na każdym etapie rozwoju ich kariery.
Stale popularyzujemy naukę, patronujemy wydarzeniom i publikacjom, promujemy nasze uczone. Staramy się rozwiązywać problemy, na jakie można natrafić w świecie nauki m.in. prowadzimy poradnictwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego; stwarzamy możliwości uczestnictwa w konkursach oraz wystawach o randze międzynarodowej itp.
Prowadzimy projekt Kobiety-Ekspertki, który skierowany jest do wszystkich aktywnych Polek, posiadających doświadczenie i fachową wiedzę w swojej branży. Docelowym adresatem bazy są media oraz trzeci sektor.
Współpracujemy z organizacjami naukowymi i kobiecymi. Angażujemy się w debatę publiczną uczestnicząc w spotkaniach z instytucjami rządowymi i społecznymi.


Polish Women Scientists Network

Our goal is to promote the achievements of Polish women researchers and supporting women scientists at all stages of their career development.
We try to solve problems that you can encounter in the world of science, among others we conduct counseling on copyright, intellectual property and patent law. We create opportunities to participate in competitions and exhibitions of international importance, etc.
We engage in public debate by participating in meetings with government , NGO’s and industry.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Justyna Wojniak
członkini zarządu/ rzecznik prasowa Fundacji

Marta Majorek
wiceprezeska zarządu

Marta du Vall
prezeska zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy