Siedziba

Adres rejestrowy:

Żorskie Stowarzyszenie Dla Zwierząt
Osiedle Sikorskiego 52
44-244 Żory

Gmina: Żory

Powiat: Żory

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 785 896 785

faks:

e-mail: biu...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000458890

REGON: 24324044000000

NIP: 651-17-15-217

Rok powstania: 2013

Organizacja pożytku publicznego od 2017 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000458890. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Żorskie Stowarzyszenie Dla Zwierząt

Celem Stowarzyszenia jest działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W szczególności celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania, upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, a także przyczynianie się do skutecznej ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 22

Zarząd

Anna Piekoszowska
Wiceprezes Zarządu

Barbara Siedlecka
Skarbnik Zarządu

Julita Kaczkowska
Sekretarz Zarządu

Katarzyna Moś
Wiceprezes Zarządu

Izabela Piontek
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy