Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja My Evergreen
Lubelska 58
21-100 Lubartów

Gmina: Lubartów

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 669 200 790

faks:

e-mail: bi...@myevergreen.art.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000436156

REGON: 06146732500000

NIP: 714-20-43-885

Rok powstania: 2012

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja My Evergreen, nr konta: 54 1140 1094 0000 3091 1100 1001

Wizytówka

Fundacja My Evergreen

Głównym celem naszej fundacji jest upowszechnianie kultury oraz pomoc w rozwoju artystycznym dla młodych twórców i animatorów kultury. Nasze cele realizujemy m.in. poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- PR i promocja organizacji
- nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Patryk Kuś
Prezes Zarządu

Paweł Zdunek
Wice Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Patryk Kuś
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy