Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Hejnał Trąbki
Trąbki 340
32-020 Trąbki

Gmina: Biskupice

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: jol...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000424169

REGON: 12262515100000

NIP:

Rok powstania: 2012

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Hejnał Trąbki

1. Wzmocnienie więzi miejscowej ludności z "małą ojczyzną", pielęgnowanie jej tradycji i dziedzictwa; 2. Rozwinięcie aktywności oświatowej i kulturalnej; 3. Rozwinięcie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej; 4. Promocja i rozwój aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców; 5. Zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, środowisk i instytucji lokalnych; 6. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej; 7. Ochrona przyrody i środowiska; 8. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury; 9. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców; 10. Profilaktyka alkoholowa i leczenie uzależnień.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy