Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Nasza Ferajna
Pikulicka 20
37-700 Przemyśl

Gmina: Przemyśl

Powiat: Przemyśl

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000432776

REGON: 18088505900000

NIP:

Rok powstania: 2012

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Nasza Ferajna

Celem stowarzyszenia jest: 1. Upowszechnianie animaloterapii, a zwłaszcza dogoterapii jako metody rehabilitacji. 2. Prowadzenie terapii z udziałem wyszkolonych zwierząt, mającej na celu propagowanie aktywności, pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i niedostosowanych społecznie. 3. Promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. 4. Działania na rzecz integracji społecznej i zmniejszania marginalizacji grup zagrożonych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. 5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz działalność charytatywna. 6. Promowanie korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy