Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA
Krasickiego 18
30-503 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 788 891 584

faks:

e-mail: nap...@dorampy.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000424802

REGON: 12261971300000

NIP: 679-30-83-796

Rok powstania: 2012

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA powołane zostało w marcu 2012 roku przez osoby współpracujące wcześniej z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, w tym ze Stowarzyszeniem RPP "Integracja" o/Kraków. RAMPA powstała z potrzeby połączenia najlepszych doświadczeń w zakresie profilaktyki i edukacji na rzecz realizacji jednej misji, jaką jest wspieranie rozwoju młodych ludzi i tworzenie im dobrych warunków do dorastania. Obecnie Stowarzyszenie skupiaja się na dalszym rozwój Centrum Aktywnej Młodzieży "Herkules". W tym celu budujemy sieć współpracy z krakowskimi organizacjami zajmującymi się kulturą, edukacją i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, wdrażamy nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania oraz pozyskujemy środki na działalność statutową (zarówno poprzez udział w konkursach grantowych jak i pozyskiwanie środków prywatnych). W przyszłości Stowarzyszenie planuje rozbudować swoją działalność o projekty skierowane do szkół krakowskich, programy rozwoju kompetencji wychowawczych oraz akcje społeczne upowszechniające dobre praktyki z zakresu profilaktyki i wspierania rozwoju młodzieży.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy