Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Tesco
Kapelanka 56
30-347 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 12 255 22 00

faks:

e-mail: kon...@fundacjatesco.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000418218

REGON: 12254986900000

NIP: 676-24-55-179

Rok powstania: 2012

Organizacja pożytku publicznego od 2014 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000418218. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Tesco

Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco.
Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.
W ciągu swojej działalności Fundacja wypracowała i realizuje kilkanaście programów związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia. Do grona jej partnerów strategicznych należy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Fundacja Happy Kids.
Od 2014 roku organizacja posiada status "Organizacji Pożytku Publicznego".
Od 2017 roku jest członkiem zwykłym Forum Darczyńców w Polsce.
Za swoją działalność została wyróżniona odznaką "Przyjaciel Dziecka", tytułem "Filantrop Krakowa A.D. 2014" oraz medalem "50 Lat dla Zdrowia Dzieci" Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Nasza wizja:
- dobro dzieci jest naszym wspólnym dobrem. Każde polskie dziecko ma warunki do pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym;
- razem dla wspólnych korzyści. Lokalne społeczności najlepiej znają potrzeby małych środowisk i swoim działaniem torują im drogę do zrównoważonego rozwoju;
- synergia ponadsektorowa. Wspólne działania osób indywidualnych, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i instytucji publicznych to idealny sposób na kształtowanie lepszego jutra.

Nasza misja:
- inicjujemy i wspieramy programy społeczne. Naszym celem jest pomoc dzieciom i lokalnym społecznościom w obszarach edukacji, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia;
- nasze działania kreują zmianę. Programy Fundacji wyposażają w umiejętności i kompetencje oraz inspirują do działania i umożliwiają zrównoważony rozwój;
- jesteśmy dobrym partnerem. Dbamy o współpracę z innymi podmiotami, realizując zadania mające na celu poprawę jakości życia społecznego.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Katarzyna Michalska-Miszczyk
Prezes Zarządu

Patrycja Bejm-Maras
Wiceprezes Zarządu

Daria Kulińska
Członek Zarządu

Marcin Matras
Członek Zarządu

Grzegorz Juszczyk
Członek Zarządu

Grzegorz Postolski
Członek Zarządu

Krzysztof Pierzchała
Członek Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy