Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Łączmy siły"

22-200 Włodawa

Gmina: Włodawa

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000417034

REGON: 06141923700000

NIP: 565-15-25-580

Rok powstania: 2012

Rok zakończenia działalności: 2017

Wizytówka

Stowarzyszenie "Łączmy siły"

Celem Stowarzyszenia "Łączmy siły" jest integracja oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy